ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς στην προσπάθειά της για πληρέστερη Υποστήριξη της παρεχόμενης Κατάρτισης, αποφάσισε την χρονική επέκταση της ανάγνωσης emails στο LBIEKKIL@SCH.GR και εκτός ωραρίου λειτουργίας ώστε να αντιμετωπίζονται εγκαίρως έκτακτες καταστάσεις. Το μέτρο αυτό σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας των Καναλιών Άμεσης Ενημέρωσης στο Viber εκτιμούμε ότι θα ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση των Καταρτιζομένων με άσκοπες μετακινήσεις και θα μηδενίσει τις κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των υπαλλήλων του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς. Άρα, παρακαλούνται οι Εκπαιδευτές και οι Καταρτιζόμενοι για επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν εκτός του ωραρίου λειτουργίας και χρήζουν αντιμετώπισης, να ενημερώνουν άμεσα την Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς, αποκλειστικά με την αποστολή σχετικού email στο LBIEKKIL@SCH.GR


Επίσης, στο παραπάνω πλαίσιο ενδυνάμωσης της Υποστήριξης, παρακαλούμε τους Καταρτιζόμενους κάθε Τμήματος να εκλέξουν έναν Εκπρόσωπό τους, που θα λειτουργεί διαμεσολαβητικά ως ένας επιπλέον δίαυλος επικοινωνίας του Τμήματος με την Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς. Η εκλογή Εκπροσώπου δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ούτε χρειάζεται να γίνει σε ώρα μαθήματος και επαφίεται στην κρίση-επιλογή των Καταρτιζομένων του κάθε Τμήματος. Παρακαλούμε να ενημερωθεί η Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς για το αποτέλεσμα της εκλογής Εκπροσώπου κάθε Τμήματος, μέχρι και την Πέμπτη 26/10.

Loading