Σύντομος Χαιρετισμός…

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς

Ενημέρωση για τη νέα αρχή…

e-Γραμματεία …είστε έτοιμοι για την αλλαγή?

Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&N.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.ΠΑ.Θ.) ενώ την οικονομική διαχείριση έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς ιδρύθηκε στην πόλη του Κιλκίς το Σεπτέμβριο του 1994. Σήμερα συστεγάζεται στο κτίριο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κιλκίς. Για τις ανάγκες της κατάρτισης χρησιμοποιεί τα εργαστήρια του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Κιλκίς και επαγγελματικούς χώρους στην πόλη του Κιλκίς.

Τα Δ.Ι.Ε.Κ. ανήκουν στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης. Παρέχουν αρχική επαγγελματική Κατάρτιση σε μεγάλος πλήθος ειδικοτήτων. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους, λαμβάνουν “Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης” (Β.Ε.Κ.) που τους προσφέρει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται τις απογευματινές ώρες μετά τις 14:30, η φοίτηση είναι δωρεάν και δίνεται αναβολή στράτευσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας, υποστηρίζοντας την επιλογή σας για σύγχρονη δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση.

Η Διευθύντρια του Δ.Ι.Ε.Κ. Κιλκίς

Μαυρίδου Δέσποινα

Loading