Μαυρίδου Δέσποινα – Διευθύντρια

Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος – Υποδιευθυντής

Διοικητικό προσωπικό:

Χατζητάσκου Μοσχωβία – ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό

Χατζηαράπης Αναστάσιος – Αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ 11

Ελευθεριάδης Εφραίμ – Αποσπασμένος εκπαιδευτικός ΠΕ 86

Loading