1) Προσέλευση – Αποχώρηση
Υπογραφή στο παρουσιολόγιο των εκπαιδευτών, τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος και παραλαβή του φακέλου του τμήματος.
Η παραλαβή – χρέωση των υλικών εκπαίδευσης καθώς και των κλειδιών των αιθουσών και εργαστηρίων γίνεται ενυπόγραφα 10 λεπτά πριν την έναρξη την κατάρτιση. Συνεκτιμάτε στο ωράριό σας τον χρόνο που χρειάζεται για την συγκέντρωση των υλικών, τον καθαρισμό και την ασφάλιση του χώρου. Πριν τη λήξη του μαθήματος έλεγχος του εξοπλισμού, κλείνουμε τις όποιες συσκευές (Η/Υ, θερμαντικά σώματα, κ.ά.), τα παράθυρα, τα φώτα και κλειδώνουμε τους χώρους που χρησιμοποιήσαμε. Γενικά ελέγχουμε την κατάσταση της αίθουσας και του εργαστηρίου πριν και μετά το μάθημα και ενημερώνουμε οπωσδήποτε τη διεύθυνση του ΙΕΚ για τυχόν φθορές ή ελλείψεις.
Με τη λήξη του μαθήματος, προσερχόμαστε στη Γραμματεία όπου γίνεται η παράδοση του φακέλου του τμήματος και υπογραφή στο παρουσιολόγιο των εκπαιδευτών. Παραδίδουμε τα κλειδιά και τα υλικά εκπαίδευσης που τυχόν έχουμε παραλάβει ενυπόγραφα.

2) Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
Ι) Συμπλήρωση του απουσιολογίου
Ευανάγνωστα το όνομά μας, τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας, το μάθημα, το ονοματεπώνυμο των απόντων καταρτιζομένων, καθώς και το σύνολο των απόντων σε κάθε ώρα και υπογράφουμε κάτω από αυτό.
Υπογράφουμε το σύνολο των ωρών που διδάσκουμε.
Δε μουτζουρώνουμε ούτε διαγράφουμε τις λανθασμένες αναγραφές. Αυτές διορθώνονται από το ΙΕΚ.
Η απουσία σημειώνεται με + και η παρουσία (μετά την απουσία) με –
Η λάθος απουσία με με αιτιολογία και μονογραφή όπως «καταχωρήθηκε εκ παραδρομής»
Έλεγχος των απουσιών : α) για την πρώτη διδακτική ώρα στο πρώτο δεκάλεπτο β) για τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες, στο πρώτο πεντάλεπτο της ώρας.
ΙΙ) Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν επιτρέπουμε στους καταρτιζόμενους:
Να βγαίνουν από την αίθουσα χωρίς λόγο
Να καταναλώνουν καφέδες, αναψυκτικά, τρόφιμα κλπ
Να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο (το οποίο πρέπει να είναι απενεργοποιημένο)
Να παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος
ΙΙΙ) Φροντίζουμε για τη διατήρηση συνθηκών που εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή της κατάρτισης.

3) Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
Οι καταρτιζόμενοι καλό είναι να μην βρίσκονται στις αίθουσες και στα εργαστήρια, τα οποία παραμένουν κλειδωμένα.
Υπενθυμίζουμε στους καταρτιζόμενους να μην εγκαταλείπουν στις αίθουσες και στα εργαστήρια πολύτιμα αντικείμενά τους.
Φροντίζουμε να είναι ελεύθερη η έξοδος κινδύνου
Το κάπνισμα απαγορεύεται στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του ΙΕΚ.

4) Ο προγραμματισμός της ύλης κατατίθεται στη Γραμματεία την πρώτη εβδομάδα της κατάρτισης.

5) Οι εξετάσεις προόδου μαθημάτων των καταρτιζομένων πραγματοποιούνται κατά την 7η – 8η εβδομάδα. Δηλώνουμε την ακριβή ημερομηνία στη γραμματεία τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα.

6) Οι σημειώσεις παραδίδονται εγκαίρως στους καταρτιζόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (παραδίδετε ένα αντίγραφο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας grammateia@iek.kil.sch.gr). Οι σημειώσεις που θα καλύπτουν είτε την ύλη όλου του εξαμήνου είτε την περίοδο ως την πραγματοποίηση της προόδου, πρέπει να έχουν παραδοθεί έως και 10 ημέρες πριν την πρόοδο.

7) Συνεργαζόμαστε μεμονωμένα ή/και με άλλους εκπαιδευτές του τμήματος μας με την Διεύθυνση του ΙΕΚ για θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά των καταρτιζομένων, την κατάρτιση, την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης,καθώς και την οργάνωση διάφορων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων.

8) Για την επικοινωνία σας με τη γραμματεία του ΙΕΚ Κιλκίς μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@iek.kil.sch.gr και τα τηλέφωνα 2341070340 & 2341026612.

9) Μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΙΕΚ Κιλκίς στο ιστότοπο https://iek.kil.sch.gr

Καλή επιτυχία στο έργο σας.

Loading