ΑΤΟΜΙΚΕΣ/ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2023Β (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό (Άρθρα 10 και 11) η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των Καταρτιζόμενων ανά Μάθημα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

  • α) Εξέταση Προόδου
  • β) Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες
  • γ) Τελική Εξέταση

Έτσι, υπάρχει η υποχρέωση πραγματοποίησης εκτός από τις δύο Εξετάσεις (Προόδου, Τελικής) και μιας Ατομικής ή Ομαδικής Εργασίας σε όλα τα Μαθήματα, για κάθε Καταρτιζόμενο.

Πότε;
Το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή των Ατομικών/Ομαδικών Εργασιών 2023Β είναι από τη Δευτέρα 27/11 έως και την Παρασκευή 8/12.

Πώς;
Ο Τρόπος των Ατομικών/Ομαδικών Εργασιών, το Περιεχόμενο καθώς και η Διάρκεια Διεξαγωγής τους, είναι επιλογή των Εκπαιδευτών.

Πώς θα συμπληρώσουν τις Βαθμολογίες οι Εκπαιδευτές;
Όλες οι Βαθμολογικές Καταστάσεις για τις Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες του 2023Β, θα αναρτηθούν τη Δευτέρα 27/11 στο περιβάλλον της e-Γραμματείας (diek.kil.sch.gr/files) του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς.
Οι Εκπαιδευτές εισερχόμενοι εκεί, θα βρείτε στο φάκελο ΑΠΟ τη Γραμματεία > 2023Β > ΕΡΓΑΣΙΕΣ > ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των Αρχείων σας, σε μορφή (.docx), τις κενές Βαθμολογικές Καταστάσεις που σας αφορούν και τις οποίες μπορείτε πολύ εύκολα να κάνετε Λήψη, κατεβάζοντάς τες στον προσωπικό σας Η/Υ, για να τις συμπληρώσετε αργότερα, όταν ολοκληρώσετε τις Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες του 2023Β σε κάθε σας Μάθημα.
Τέλος, μέχρι την Τετάρτη 13/12 (χωρίς κανένα περιθώριο παράτασης), θα πρέπει τα συμπληρωμένα αρχεία με τις Βαθμολογικές Καταστάσεις για τις Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες του 2023Β, να τα μεταφορτώσετε από τον προσωπικό σας Η/Υ, στο περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και συγκεκριμένα μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣ τη Γραμματεία > 2023Β > ΕΡΓΑΣΙΕΣ > ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ των Αρχείων σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10 ακέραιες μονάδες.

Πώς θα ενημερωθούν οι Καταρτιζόμενοι για τους Βαθμούς τους;
Αποκλειστικά
και μόνο από το περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς και όχι μέσω τηλεφωνημάτων στην Γραμματεία ή ερωτημάτων προς τους Εκπαιδευτές.
Για τον λόγο αυτό, εξατομικευμένα το Ατομικό Δελτίο σας ενημερωμένο με όλους τους Βαθμούς των Ατομικών/Ομαδικών Εργασιών 2023Β καθώς και με τους Βαθμούς της Εξέτασης Προόδου 2023Β, από τη Δευτέρα 18/12 και ώρα 14:00, θα βρίσκεται στο περιβάλλον της e-Γραμματείας του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς (diek.kil.sch.gr/files) και συγκεκριμένα μέσα στα Αρχεία σας, στο φάκελο ΑΠΟ τη Γραμματεία > 2023Β > ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ποια Άρθρα του Νέου Κανονισμού Σπουδών των Δ.ΙΕΚ αναφέρονται στις Ατομικές/Ομαδικές Εργασίες;
Τα Άρθρα 10 και 11. Σας παρακαλούμε να τα διαβάσετε εδώ.


Σας υπενθυμίζουμε ότι…
…η είσοδος στην e-Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς γίνεται με τον ίδιο Λογαριασμό (όνομα χρήστη, συνθηματικό) που σας δόθηκε για την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης (προσοχή: σε περίπτωση που έχετε αλλάξει εκεί το συνθηματικό σας, η αλλαγή δεν μεταφέρεται αυτόματα στην e-Γραμματεία και θα πρέπει να ανατρέξετε στο email που σας στείλαμε με τα αρχικά στοιχεία του Λογαριασμού σας).

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα μη διστάσετε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο: lbiekkil@sch.gr


Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Κιλκίς

Μαυρίδου Δέσποινα

Loading